Izveštaj za period septembar – oktobar 2015

Izveštaj za period septembar – oktobar 2015
Izveštaj za period septembar – oktobar 2015

Beogradski centar za ljudska prava nastavlja sa sprovođenjem projektnih aktivnosti uz podršku UNHCR. Pored redovnih aktivnosti koje počivaju na besplatnom pružanju pravne pomoći tražiocima azila u RS, Beogradski centar od juna 2015. godine aktivno prati položaj sve većeg broja izbeglica koje borave na ulicama Beograda i drugih mesta neformalnih okupljanja koja se nalaze u blizini centara za azil. Saradnici Centra na dnevnom nivou pružaju osnovne informacije o postupku azila u Srbiji, prikupljaju podatke o razlozima napuštanja zemlje porekla, kao i informacije koje se odnose na iskustva izbeglica u zemljama tranzita i problemima sa kojima su se suočavali tokom boravka u njima.  

Ovaj izveštaj odnosi se na septembar i oktobar 2015. godine i u njemu su izneti samo oni podaci koji su relevantni za taj period, dok više o funkcionisanju celokupnog sistema azila u Srbiji možete videti u godišnjem izveštaju Beogradskog centra za ljudska prava, Pravo na azil u Republici Srbiji 2014. Izveštaj su priredili istraživači Beogradskog centra za ljudska prava.

U Izveštaju se koristi muški rod, osim kada se, u konkretnom slučaju, radi o ženskoj osobi. Autori i autorke izveštaja, kao i Beogradski centar za ljudska prava, zalažu se za rodnu ravnopravnost i načelno podržavaju rodno neutralnu upotrebu jezika.

Pavle Kilibarda: Kazablanka

Baš 19. novembra, kada su medijima počele da kruže oprečne tvrdnje o tome kako je Srbija, nastupajući u svojevrsnom „zajedničkom zločinačkom poduhvatu“ sa susedima, zatvorila granice za jedan broj izbeglica, bio sam u poseti „prihvatnom centru“ u Preševu.

... čitajte dalje

"Zaustavljanje neekonomskih migranata kršenje ljudskih prava"

Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže za RTS da zaustavljanje izbeglica koje nisu iz Sirije, Iraka ili Avganistana na granicama je nedopustivo, jer se time krše neka od osnovnih ljudskih prava i zbog toga i Srbija može odgovarati pr

... čitajte dalje
Dokumenti > Izveštaji > Izveštaji Beogradskog centra za ljudska prava > Periodični izveštaji za 2015. godinu Periodični izveštaj Beogradskog centra za ljudska prava za septembar-oktobar 2015. godine

Periodični izveštaj Beogradskog centra za ljudska prava za septembar-oktobar 2015. godine

Periodični izveštaj Beogradskog centra za ljudska prava za septembar-oktobar 2015. godine

Odabrano preuzimanje