Više od 100.000 imigranata došlo do Italije

Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) saopštila je juče da je više od 100.000 imigranata, od kojih su više od polovine izbeglice, došlo do Italije morem ove godine.

UNHCR je ponovio juče svoj apel evropskim zemljama da pruže alternativu imigrantima za opasne prelaze preko Sredozemnog mora, koji dolaze često na trošnim ili starim ribarskim brodovima kojima upravljaju krijumčari.

Portparolka UNHCR Barbara Molinari rekla je da se ljudima koji beže od rata i progona "mora omogućiti drugi način da dođu u Evropu".

Veruje se da je 1.500 migranata izgubilo život ili nestalo prelazeći Sredozemno more ove godine, od toga od juna 1.300.

Više od 1.900 migranata došlo je danas do Italije, čime se ukupan broj migranata koji je došao do ove zemlje za poslednjih godinu dana popeo na 100.475. Prema podacima UNHCR, 29 odsto su državljani Eritreje, a 18 odsto su Sirijci, većinom izbeglice.

Portparolka UNHCR Barbara Molinari rekla je da se ljudima koji beže od rata i progona "mora omogućiti drugi način da dođu u Evropu".

Dokumenti > Odabrane presude > Međunarodni sudovi > Evropski sud za ljudska prava Slučaj Mohammed v. Austria (en)

Slučaj Mohammed v. Austria (en)

Presuda od 6. juna 2013 - koja se tiče transfera tražilaca azila u Mađarsku prema Dablinskoj regulativi. Jedan od argumenata iznetih pred sudom u korist tužioca bio je taj da Mađarska smatra Srbiju sigurnom trećom zemljom. Sud je zaključio da se ne radi o kršenju člana 3. Konvencije.

Odabrano preuzimanje