Pružanje pravne pomoći tražiocima azila

U 2015. godini, Beogradski centar za ljudska prava nastaviće da implementira svoj projekat usmeren na pružanje adekvatne pravne pomoći tražiocima azila u Srbiji. Projekat je podržan od strane UNHCR-a. Beogradski centar će održavati redovne posete centrima za azil kako bi održavao pravno savetovanje i vršio nadzor nad stanjem u centrima za azil i samom postupku azila. Beogradski centar će težiti da stvori jasnu sliku o stepenu u kojem se poštuju prava tražioca azila u skladu sa međunarodnopravnim obavezama Republike Srbije. Naši pravnici će vršiti pravno savetovanje i zastupanje u postupku azila. Na taj način će pravni tim Beogradskog centra steći uvid u sve pojedinačne odluke o zahtevima za azil. Osim pružanja pravne pomoći tražiocima azila, aktivnosti Beogradskog centra ove godine uključuju i strateško zastupanje i zagovaranje pred poslanicima narodne skupštine i lokalnim odbornicima, održavanje baze podataka o zemljama porekla, učestvovanje u pravnoj klinici koju organizuje UNHCR na Pravnom fakultetu u Beogradu, organizovanje treninga za specifične ciljne grupe na teme vezane za seksualno i rodno nasilje, učešće u nacionalnom mehanizmu za prevenciju torture, organizovanje deset treninga iz oblasti prava izbeglica za sudije prekršajnih sudova i jednog za sudije Upravnog suda. Naposletku, u septembru će u Beogradu biti organizovana međunarodna konferencija stručnjaka za azil.
Dokumenti > Izveštaji > Izveštaji Beogradskog centra za ljudska prava > Izveštaji o sistemu azila u regionu An NGO Perspective on the State of Asylum in the Region of Southeastern Europe

An NGO Perspective on the State of Asylum in the Region of Southeastern Europe

This report portrays the asylum systems in Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Greece, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia and Slovenia. All country reports are written by UNHCR’s implementing partners in respective countries and include an overview of the legislative framework and data on

Odabrano preuzimanje