Jača kontrola azilanata zbog ebole

Zbog dolaska azilanata iz područja u Africi u kojima vlada epidemija ebole, u Centru u Bogovađi na snazi je pojačani zdravstveni nadzor.

Najviše tražilaca azila u Centru za azilante u Bogovađi kod Lajkovca - trenutno ih je smešteno 133 - dolazi iz Sirije, Avganistana i Somalije. Pedesetak azilanata koji čekaju da budu primljeni u Centar nalazi se u okolnim šumarcima.

"Svih sedmoro Nigerijaca koji su trenutno u Centru za azilante u Bogovađi već desetak godina nisu boravili u svojoj matičnoj zemlji, a u Srbiju su stigli iz Grčke i Makedonije", kaže dr Jelena Savić, lekar Doma zdravlja u Lajkovcu. "Svi su pregledani, zdravi su, kao i svi drugi azilanti iz Afrike koji su u poslednjih desetak dana bili pod kontrolom. U Centru za azilante pojačan je medicinski nadzor, a shodno proceduri pripremljena je i soba za izolaciju eventualnih pacijenata koji bi, ako se posumnja na simptome ebole, odmah bili upućeni u odgovarajuće zdravstvene ustanove".

Prema rečima dr Jelene Savić, pregled azilanata obavlja se uz apsolutno poštovanje svih mera predostrožnosti, odnosno uz upotrebu zaštitne opreme - rukavica i maski. Iz iskustva, tražioci azila u Bogovađu stižu u proseku posle najmanje tri meseca putovanja po državama regiona, a najmanje četiri dana potroše na kretanje kroz Srbiju.

"Period inkubacije smrtonosne ebole je do tri nedelje, ali već do desetog dana pojave se prvi simptomi", objašnjava za Novosti dr Savić.

"Tako, na primer, azilant iz Nigerije, koji bi eventualno bio zaražen ebolom, ne bi ni stigao do Bogovađe a da se bolest ne manifestuje. Posle obavljenih sistematskih pregleda, laboratorijskih i mikrobioloških analiza, ni kod jednog azilanta nije uočena bilo kakva tropska zarazna bolest. Jedan pacijent bio je ranije oboleo od tuberkuloze, sada je u fazi izlečenja. Ako je potrebno, i tražioci azila koji čekaju da budu smešteni u Centar podvrgavaju se lekarskom pregledu".

Dokumenti > Odabrane presude > Međunarodni sudovi > Evropski sud za ljudska prava Slučaj Mohammed v. Austria (en)

Slučaj Mohammed v. Austria (en)

Presuda od 6. juna 2013 - koja se tiče transfera tražilaca azila u Mađarsku prema Dablinskoj regulativi. Jedan od argumenata iznetih pred sudom u korist tužioca bio je taj da Mađarska smatra Srbiju sigurnom trećom zemljom. Sud je zaključio da se ne radi o kršenju člana 3. Konvencije.

Odabrano preuzimanje